Nieuws

Vergoeding via uw zorgverzekeraar.

Posted on Updated on

Pedicure Zorg Vergoed.

Voor de behandeling van diverse voetklachten is pedicure zeer geschikt. Ook kan pedicure worden toegepast voor het onderhouden en mooi houden van de voeten. Denk hierbij aan het het knippen en lakken van de nagels en andere cosmetische ingrepen. Pedicure wordt echter alleen vergoed via de basis- of aanvullende zorgverzekering voor mensen die voetzorg echt nodig hebben, dus voor behandeling van bepaalde klachten, bijvoorbeeld bij klachten die ontstaan door een reumatische aandoening. Pedicure kan in sommige gevallen, bijvoorbeeld bij diabetes, zelf worden vergoed via de basisverzekering. In overige gevallen, zoals bij reuma en bloedvatproblemen kan vergoeding veelal plaatsvinden via de aanvullende zorgverzekering.

Vergoeding basisverzekering

Om te bepalen of iemand recht heeft op de vergoeding van pedicure uit de basisverzekering wordt gebruik gemaakt van zogenaamde zorgprofielen. Er zijn vier zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. Vanaf zorgprofiel 2 zijn er vergoedingen mogelijk uit de basisverzekering. Hieronder een overzicht van de verschillende indicaties, classificaties en bijbehorende zorgprofielen:
Indicatie Classificatie Zorgprofiel
Jaarlijks gericht voetonderzoek en voetverzorgingsadviezen – 1/2/3/4
Geen verlies PS of PAV (met of geen zelfmanagement) Simms 0 –
Verlies PS of PAV met zelfzorgcapaciteit Simms 1

1

Geen vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering
Verlies PS of PAV zonder zelfzorgcapaciteit Simms 1
Verlies PS of PAV met vastgesteld verhoogd risico op huiddefecten/infectie Simms 1

2

Vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering
Verlies PS of PAV met vastgesteld verhoogd risico op drukplekken Simms 1
Verlies PS in combinatie met PAV Simms 2
Verlies PS of PAV in combinatie met verhoogde druk Simms 2

3

Vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering
Verlies PS en PAV in combinatie met verhoogde druk Simms 2
Inactieve Charcot Simms 2 of 3

4

Vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering
Genezen ulcus of amputatie Simms 3
Actief niet-plantair ulcus met genezing binnen 2 weken Actief ulcus
Actief plantair ulcus met genezing binnen 2 weken Actief ulcus
Overige indicaties – Ziekenhuiszorg

Uitleg afkortingen: PS (Protectieve Sensibiliteit ), PAV (Perifeer Arterieel Vaatlijden)

Voor alle diabetespatiënten geldt dat ze vanuit de basisverzekering recht hebben op een jaarlijkse voetscreening door de huisarts, praktijkondersteuner huisarts (POH) of diabetesverpleegkundige. Het zorgprofiel bepaalt uiteindelijk of voetzorg vanuit de basisverzekering kan worden vergoed. Is het zorgprofiel lager dan 2 Dan zijn er vaak mogelijkheden vanuit de aanvullende verzekering (zie het volgende kopje). Verder geldt voor diabetespatiënten met zorgprofiel 1 dat zij wel recht hebben op een jaarlijks gericht voetonderzoek door een pedicure (prestatiecode 96/22013) of eventueel door een podotherapeut (prestatiecode 90/9200).

Als de verzekerde/patiënt in aanmerking komt voor vergoeding van pedicure behandelingen via de basisverzekering (zorgprofielen 2, 3 en 4), dan zijn er in principe twee opties mogelijk:

De patiënt kan gebruiken maken van ketenzorg via een zorggroep. Dit is een samenwerking tussen huisartsen en andere zorgverleners, zoals pedicures en podotherepeuten. Voor ketenzorg betaald men minder of zelfs geen eigen risico, ook al wordt de zorg vergoed uit de basisverzekering. Informeer de huisarts naar de mogelijkheden en de gecontracteerde zorgverleners.
Als er geen mogelijkheid is om gebruik te maken van ketenzorg, zal de patiënt door de huisarts worden doorverwezen naar een podotherapeut. Deze therapeut onderzoekt de voeten verder en kijkt hoeveel en welke zorg jouw voeten nodig hebben. De podotherapeut kan de afstemming van voetzorg regelen met de aangesloten pedicure(s), zodat je bij de pedicure terecht kunt voor de noodzakelijke voetbehandelingen. Let er wel op dat er gebruik wordt gemaakt van gecontracteerde zorgverleners anders kan de vergoeding lager uitvallen. Tot slot valt de zorg van de podotherapeut/pedicure in dit geval wel onder het eigen risico, omdat er geen sprake is van ketenzorg, zoals bij punt 1.

Vergoeding aanvullende zorgverzekering

Als jouw voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt dan is er vaak vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering, mits deze door de patiënt is afgesloten. De volgende groepen kunnen hiervoor in aanmerking komen:

Patiënten met reumatoïde artritis, een dwarslaesie of andere medisch noodzakelijke klachten.

Patiënten met diabetes met een zorgprofiel van één of simms 0. Let op: het is mogelijk dat een zorgverzekeraar alleen patiënten vergoed die vallen onder zorgprofiel 1 en daarmee geen vergoeding bieden voor patiënten met simms 0.

Patiënten die een herseninfarct hebben meegemaakt.

Een zorgverzekering vergelijken met een vergoeding voor pedicure is mogelijk bij de onderstaande aanvullende pakketten.

Belangrijk

In het kader van de vergoeding zijn er een aantal belangrijke zaken om rekening mee te houden:

Er geldt geen eigen risico voor vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering.
De patiënt heeft in veel gevallen (naturapolissen) pas recht op vergoeding indien zijn/haar pedicure gecontracteerd is door de zorgverzekeraar. In de meeste gevallen geldt de aanvullende voorwaarde dat het gaat om een medisch pedicure, paramedisch chiropedist of een pedicure met de aantekening diabetische/reumatische voet.
De onderstaande vergoedingen vallen in sommige gevallen onder een budget ‘voetzorg’. Dit betekent dat meerdere zorgvormen vanuit dit budget vergoed worden. In de praktijk kan dit bijvoorbeeld betekenen dat iemand zijn ‘vergoedingstegoed’ heeft gebruikt voor podotherapie of steunzolen en dat er voor pedicure geen vergoeding meer over is.

Het is in het algemeen verstandig om in het kader van vergoeding ook contact op te nemen de eigen zorgverzekeraar. De vergoedingen hieronder dienen vooral als indicatie.

De vergoedingen zijn bijgewerkt voor 2018.

deze info is ingewonnen op de site:”https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/pedicure.

Pedicures naar Zorg en Welzijn

Posted on

Pedicures naar Zorg en Welzijn

Pedicures horen sinds deze maand niet meer onder het kenniscentrum Uiterlijke verzorging.

Onze minister Bussemakers heeft ons eindelijk verhuist naar de sectorkamer zorg,welzijn en sport.
De plek waar we bij horen. Pedicurewerk is tegenwoordig veel meer dan uiterlijke verzorging. Het gaat om mobiliteit, pijn bestrijding en pijn preventie aan de voeten. Onze competenties liggen onder andere op het gebeid van diabetes,reuma en de overige risicovoeten. Deze verhuizing is een goede zet waar lang voor gevochten is. Graag zien we nu dat de BTW van 21 naar 6 % gaat. Dit zal  Perdicure Wijnand dan meteen doorberekenen in de prijs die u per behandeling betaald. Een korting van bijna 15% dus.

Pedicure behandeling aftrekbaar via de belastingaangifte?

Posted on Updated on

Pedicure behandeling aftrekbaar via de belastingaangifte?

 

De kosten voor uw pedicurebehandeling komen alleen in aanmerking voor belastingaftrek als uw voeten afwijkingen vertonen zoals schimmel- of kalknagels, ingroeiende nagels, of als uw alleen met pijn kunt lopen ivm likdoorns, overmatige eelt groei of als u vanwege uw ziekte of ouderdom niet in staart bent om deze zelf te verzorgen.

Uw pedicure behandeling kunt u opvoeren bij de belasting aangifte mits deze niet vergoed wordt via uw ziektekostenverzekering en de behandeling medisch nodig is. (zie hiervoor de boven vermelde criteria)

Deze zijn dan op te voeren als overige aftrekbare ziektekosten en buitengewone uitgaven. Informeer bij uw belasting adviseur of accountant.

Om daadwerkelijk vergoeding te ontvangen moet het totaal van uw aftrekbare zorgkosten boven de drempel uitkomen. Deze drempel is inkomens afhankelijk.

bron 1: http://www.belastingtips.nl/prive/aftrekbare_kosten/aftrekbare_ziektekosten_in_2013/

bron 2: http://www.ncfs.nl/documents/upload/CF_en_Belastingaftrek_2013.pdf

 

Mocht de belastingdienst uw aftrek niet accepteren hoor ik dat graag van uw en zal ik in overleg gaan met uw belasting adviseur of accountant, om te  kijken wat de mogelijkheden nog zijn.

Ik ben niet verantwoordelijk voor een afkeur van de pedicure kosten door de belastingdienst  en zal geen kosten vergoeden die gepaard gaan met die afkeur. De informatie op deze site is ter advies en heeft geen juridische waarden. Mijn bronnen zijn zorgvuldig geselecteerd maar kunnen omwaarheden bevatten.

Zo kiest u de juiste wandelschoenen

Posted on Updated on

Zo kies je de juiste wandelschoenen (06-08-2014 )  bron: www.gezondheidsnet.nl
Een boswandeling van een uurtje lukt best op je alledaagse stappers. Ga je een hele dag op pad of trek je de bergen in? Dan zijn echte wandelschoenen vaak comfortabeler. maar nog steeds geen must!  Waar moet je op letten bij de aanschaf? Zo ga je goed voorbereid naar de winkel.

De Pedicure Scoort

Posted on

De Pedicure Scoort!!

In de zomer van 2013 heeft provoet een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Het doel was het in kaart brengen hoe klanten de pedicure en de pedicure voet behandeling ervaren.
698 pedicure praktijken hebben deelgenomen aan het onderzoek en 12.650 klanten van die praktijken. Dat is een respons van 75%. Dit is zo’n hoog respons dat het betrouwbaarheidsniveau van het onderzoek 99% is. Daar staat tegenover dat we niet zeker weten of alle klanten zijn uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen.

De vragenlijsten waren verdeeld in 6 onderdelen. Algemene gegevens, voortraject van de behandeling, de practijkruimte, de behandeling, professionaliteit en afsluitende vragen. Tenslotte is gevraagd welk aspect de klanten het belangrijkste vinden. Er is onderscheid gemaakt tussen ambulant en niet ambulant werkende pedicures. Het hele rapport is terug te zien op: www.provoet.nl/ko2013

Positieve cijfers: Klanten geven aan:

Tevreden/zeer tevreden 95% te zijn over de uitstraling van de praktijk.

Tevreden/zeer tevreden 98,1% te zijn over de hygienische omstandigheden.

Tevreden/zeer tevreden 98,1% te zijn over de voetbehandeling

Tevreden/zeer tevreden 98,1% te zijn over hoe de pedicure luisterd naar de klant

Tevreden/zeer tevreden 98,6% te zijn over de persoonlijke verzorging van de pedicure

Tevreden/zeer tevreden 98,6% te zijn over de professionaliteit die de pedicure uitstraald

Het is dan ook een klinkend rapportcijfer dat uitgedeeld wordt: gemiddeld een 8,8.

 

Klanten zijn ook gevraagd welke factoren zwaar wegen in hun tevredenheid over de pedicure. De Top 3

1 De voetbehandeling door de pedicure

2 De hygiene die de pedicure in acht neemt.

3 Het resultaat van de behandeling.

 

Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat veel klanten onbekend zijn met de volgende onderwerpen:

Intake/anamnese (21% geen idee)

Voet onderzoek (15% geen idee)

Registratie van medische gegevens (35% geen idee)

Bijhouden van vakkennis (28% geen idee)

Samenwerking met andere pedicure en disciplines (60% geen idee)

Hier kan dus nog hard aan gewerkt worden.

 

15-03-2014